Laboratoriopalvelut

Chementors tarjoaa nyt myös laboratoriopalveluja

Chementors laajentaa palveluvalikoimaansa tarjoten jatkossa laboratoriopalveluja REACH- rekisteröintiin tarvittaviin aineidentiteettitesteihin, sekä aineet esineissä säännöksen vaatimiin testeihin (SVHC & Liite XVII). Luotettavan yhteistyölaboratoriommelaitteisto täyttää Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) tiukat vaatimukset niin analyyttisen testauksen, kuin raportoinninkin osalta. Tarjoamme tätä ensiluokkaista palvelua kilpailukykyiseen hintaan kaikille asiakasryhmille, ja yhteistyökumppanimme laboratoriolaitteet edustavat viimeisintä tekniikkaa. Tämä mahdollistaa monenlaisten testien ja kemikaalisten analyysien suorittamisen, palvellen useita teollisuuden aloja.

laboratoriokuva_web2

ECHA :n hyväksymät laboratoriopalvelut REACH- rekisteröintiä varten vaadittavaan aineidentiteetitestaukseen.

Laboratoriotestit ovat oleellinen osa REACH- rekisteröintiprosessia. REACH- rekisteröintiä varten kerätään tarkat ainetiedot niin valmistajilta kuin maahantuojilta. Kerättyjä ainetietoja käytetään strategisen tietokannan luomiseen. ECHA :n ylläpitämä tietokanta sisältää kaiken tarvittavan informaation kemikaalien turvallisesta käyttämisestä, käsittelystä ja varastoinnista.

Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) ja REACH- säädöksen vaatimustason täyttävät laboratoriokokeet ja niiden tulkinta ovat merkittävä osa rekisteröintiprosessia, olipa kyseessä pää- tai yhteisrekisteröijä. Laboratoriotestien tuottama informaatio käytetään teknisen rekisteröintiasiakirjan (dossier) kokoamiseen.

Esimerkkejä palveluvalikoimastamme:

Chementors on luotettava yhteistyökumppani hoitamaan REACH- rekisteröinnin alusta loppuun. Me tarjoamme korkean luokan laboratoriopalvelut, ensiluokkaisesti laaditut asiakirjat ja kaikki oheistyöt edulliseen hintaan. Käytössäsi on asiantuntijatiimi, joka hoitaa ammattitaitoisesti rekisteröintityön, räätälöitynä tarpeidesi mukaan. EU: n ulkopuolelta toimivat yritykset saavat meiltä kätevästi säädöksessä vaaditun Only Representative- palvelun, joka kattaa kaiken tarvittavan informaatiovaihdon ECHA: n ja EU- jakelijoiden kanssa.

REACH Aineidentiteettitestaus

Laboratoriopalvelu tarkan aineidentiteetin määrittämiseen, joka mahdollistaa REACH yhteisrekisteröinnin.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) identiteettitestaus

Laboratoriopalvelu erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) testaamiseksi ja seulomiseksi, REACH- säädöksen (EC1907/2006) vaatimuksen mukaisesti

Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien testaus

Laboratoriopalvelu REACH- rekisteröintiin tarvittavan käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) laatimiseen (EC) No 440/2008- säädöksen vaatimuksen mukaisesti.

Otathan yhteyttä mikäli tarvitset muunlaista laboratoriopalvelua tai tuotesertifiointia, niin tarjoamme mielellämme lisätietoa palveluistamme.

REACH Samankaltaisuustestaus

Laboratoriopalvelu ainemäärityksen ja –koostumuksen vahvistamiseksi REACH- rekisteröintiä, CLP ohjeistusta ja aineidentiteettiprofiilia (SIP) varten.

Otathan yhteyttä mikäli tarvitset muunlaista laboratoriopalvelua tai tuotesertifiointia, niin tarjoamme mielellämme lisätietoa palveluistamme.

Menesty kanssamme!