Kosmetiikka

Kosmetiikka-asetus koskee sinua, jos yrityksesi valmistaa kosmeettisia tuotteita Euroopassa, tai tuo kosmeettisia tuotteita Eurooppaan.

3f2bfe7a-a52

Chementors voi avustaa

yritystä tekemään Euroopan Unionin lakisääteiset ilmoitukset tuotteistaan ja osoittamaan, että ne ovat turvallisia käyttäjälle. Ulkomaiset valmistajat/maahantuojat tarvitsevat edustajan – ”vastuuhenkilön” – EU:n sisällä. Meillä on kokemusta, tietämystä ja asiantuntemusta, joiden ansiosta voimme huolehtia yrityksesi tuotteiden vastuuhenkilön tehtävästä.

Teemme prosessin mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. Hoidamme yhteydenpidon viranomaisten kanssa ja teemme kaikki tarvittavat testaus- ja paperityöt.

Toiveesi mukaan hoidamme koko prosessin alusta alkaen tai vain joitakin sen osia. Voimme antaa yrityksellesi neuvoja tai kouluttaa työntekijöitäsi. Voimme myös laatia kustannusarvioita ja toimintasuunnitelmia.

Perimmäisenä tavoitteenamme on antaa sinun keskittyä omaan kannattavaan liiketoimintaasi jättämällä kaikki sääntelykysymykset avaimet käteen -periaatteella meidän hoidettavaksemme. Tämä antaa yrityksellesi kilpailuedun ja mahdollistaa menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisen Euroopassa.

KOSMETIIKKA-ASETUKSEN VAATIMUKSET

EU:n kosmetiikka-asetus (EY) N:o 1223/2009 on ollut voimassa 11.7.2013 lähtien. Pääasiallinen syy asetuksen säätämiseen oli tuotteiden turvallisuuden parantaminen ja sääntöjen ja menettelyiden yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen. Asetuksen osa-alueet on esitetty alla.

Vastuuhenkilö

”Vastuuhenkilön” aseman ottaa yleensä valmistaja tai maahantuoja. Euroopan talousalueen sisäistä jälleenmyyjää voidaan myös vaatia ottamaan vastuuhenkilön rooli, jos jälleenmyyjä asettaa kosmetiikkavalmisteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai jos se muuttaa markkinoilla jo olevaa valmistetta. Valmistaja tai maahantuoja voi vaihtoehtoisesti valtuuttaa edustajan toimimaan puolestaan vastuuhenkilönä. Ulkomainen valmistaja ei voi itse toimia vastuuhenkilönä Euroopan talousalueen sisällä. Vastuuhenkilön velvollisuutena on varmistaa, että valmiste on käyttötarkoitukseensa turvallinen ja että sitä käytetään turvallisesti ja lisäksi että kaikkia asetuksen vaatimuksia noudatetaan. Velvollisuudet ovat määritelty yksityiskohtaisesti asetuksen artikloissa 4 ja 5.

Turvallisuuden arviointi

Kosmetiikkavalmisteen turvallisuusselvitys on jaettu kahteen osaan. A-osa antaa tietoja valmisteen turvallisuudesta ja tärkeistä ominaisuuksista sekä arvioinnin valmisteen komponenttien toksikologisista ominaisuuksista. B-osa sisältää yleisen arvion valmisteen turvallisuudesta ja siinä otetaan huomioon tunnetut vaarat ja altistukset, joiden perusteella riskit ja turvamarginaali hyväksyttävien käyttötapojen määrittämiseksi arvioidaan. Kaikille markkinoilla oleville kosmetiikkavalmisteille on laadittava turvallisuusselvitys.

Tuotetiedot

Tuotetiedot koostuvat seuraavista osista: kosmetiikkavalmisteen turvallisuusselvitys, kosmetiikkavalmisteen kuvaus, valmistustavat ja lausunto hyvän tuotantotavan noudattamisesta, markkinoinnissa käytettävät todisteet valmisteen väitetystä vaikutuksesta sekä tiedot kaikista syyskuun 2004 jälkeen suoritetuista eläinkokeista. Vastuuhenkilö on velvollinen ylläpitämään tuotetietoja kaikille kosmetiikkavalmisteilleen.

Ilmoittaminen

Ilmoittamista varten on perustettu sähköinen kosmetiikkavalmisteiden ilmoitusportaali CPNP. Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoille pyrkivien kosmetiikkavalmisteiden ja niiden ominaisuuksien ilmoittamismenettely ja ylläpitää järjestelmää, jossa kaikilla kosmetiikkavalmisteilla on vastuuhenkilö. Portaalia saavat käyttää myrkytyskeskukset ja monet viranomaiset. Portaaliin on ilmoitettu kaikki EU-markkinoilla olevat kosmetiikkavalmisteet.

Chementorsin asiantuntijoilla on yli 20 vuoden tietämys ja kokemus tutkimus-, kehitys-, turvallisuus- ja laboratoriopalveluiden tuottamisesta terveydenhuoltoalalle ja teknokemian teollisuudelle sekä kehityksen ja innovatiivisten ratkaisujen tukemisesta aina valmistukseen ja markkinoille tuloon asti. Kumppanuus Chementorsin kanssa tuo käyttöösi asiantuntijuutta, joka kustannustehokkaiden palveluiden avulla auttaa sinua löytämään nopeamman reitin markkinoille yhdestä kätevästä keskitetystä palvelupisteestä. Chementorsin tutkimus- ja kehityspalvelut sekä sääntelyasiantuntijat tarjoavat kattavan palvelutarjonnan, joilla taataan valmisteidesi laatu, turvallisuus ja tehokkuus.

Prosessi

(Vastuuhenkilön nimeäminen) – Tiedonhaku – Stabiilisuuden testaus – Mikrobiologinen altistustesti – Turvallisuuden arviointi – Pakkausmerkinnät ja tiedot – Ilmoittaminen CPNP:hen

Menesty kanssamme!