Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Share

Table of Contents

Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (TUKES) on löytänyt Suomen markkinoilta biosidivalmisteita ja biosidilla käsiteltyjä esineitä, joissa on käytetty luvattomia tehoaineita. TUKES on antanut yhteensä 26 tällaiselle valmisteelle markkinointikiellon vuosina 2017–2018. Valvonnan kohteena on ollut pääasiassa puunsuojakäyttöön tai hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan Suomen markkinoille. Lupia myöntää TUKES tai Euroopan Kemikaalivirasto ECHA. Lupien käsittelyssä selvitetään mm. valmisteen käyttötarkoitus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit. Jos biosidivalmisteelta puuttuu lupa, eli hyväksyntä Suomen markkinoille, voi kyseessä olla valmiste, jonka tehoainetta ei enää pitäisi olla käytössä tai valmisteelta puuttuu siltä vaadittu riskinarvio ja kunnollinen käyttöohje.

Muistathan, että Chementors avustaa sinua biosidiasetuksen edellyttämien hakemusten tekemisessä ja kaikissa muissakin biosideihin liittyvissä ongelmissa. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan lupaa yhdessä muiden yritysten kanssa, autamme neuvotteluissa ja konsortiona toimimisessa.

Lisää tietoa täältä.

TUKESin uutisen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries