Kuusi uutta ainetta Euroopan Kemikaaliviraston SVHC- listalle

Kuusi uutta ainetta Euroopan Kemikaaliviraston SVHC- listalle

Helsinki, 15. tammikuuta 2019

ECHA lisäsi kuusi uutta kandidaattia erityistä huolta aiheuttavien SVHC- aineiden listalle

Kemikaalivirasto on lisännyt ehdokasluetteloon viisi uutta ainetta, johtuen aineiden syöpää aiheuttavista, lisääntymiselle vaarallisista, pysyvistä, biokertyvistä ja myrkyllisistä (PBT), sekä erittäin pysyvistä ja erittäin bioakumulatiivisista (vPvB) ominaisuuksista.

Luetteloon on lisätty vielä yksi aine, jonka Euroopan komissio on tunnistanut SVHC- kandidaatiksi sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi.

Lue tästä ECHAn uutinen englanniksi.

Täältä näet listan SVHC- aineista, joita on nyt listattuna 197 kappaletta. Listaa päivitetään noin puolivuosittain.