Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Share

Table of Contents

Yrityksillä on paljon parannettavaa tuotteidensa haitallisten aineiden ilmoitusvastuun hoitamisessa

Euroopan Kemikaaliviraston valvontafoorumin projektitulos antoi sekä hyviä, että huonoja uutisia. Vain 12% tutkituista tuotteista sisälsi erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita. Sen sijaan 88% yrityksistä, joiden tuotteista SVHC-aineita löydettiin, eivät olleet hoitaneet ilmoitusvastuutaan vaatimusten mukaisesti.

Kemikaaliviraston pilottihanke käsitti lähes 700 tuotetta, yli 400 yritystä, 15 eri EU maassa. Kohteena oli teollisuudenalat, joiden tuotteista kaikkein todennäköisimmin löytyy haitallisia aineita. Tuoteryhmiä olivat vaatteet; kengät ja kodintekstiilit; johdot, kaapelit ja elektroniset laitteet; muovi- tai tekstiilipäällysteet; seinävaatteet; sekä muut muovi- ja kumituotteet.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Support and Enforcement-yksikön päällikkö Erwin Annys kommentoi raportin “osoittavan selvästi viestinnän epäonnistumisen toimitusketjussa, ja että parannuksia tarvitaan, jos haluamme saada REACHin toimimaan tarkoituksenmukaisesti.”

ECHA:n virkamiehet ja valvontafoorumi analysoivat tarkemmin pilottiprojektin tuloksia, jonka perusteella loppuraporttiin sisällytetään suosituksia ja mahdollisia lisätoimia tilanteen parantamiseksi.

Täältä löydät Kemikaaliviraston alkuperäisen artikkelin englanniksi.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries