Blog

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen

Ympäristöministeriö suosittelee, että erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien esineiden toimittajat tekisivät aineista ilmoituksen Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Ilmoituksia suositellaan tehtäväksi jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

Suomessa jätedirektiivin 9(i) artiklan mukainen SCIP-ilmoitusvelvollisuus on määrä toteuttaa kemikaalilailla osana jätelainsäädännön uudistusta. Jätesäädöspakettia koskeva hallituksen esitys on viivästynyt ja kemikaalilain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU-maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisää tietoa aiheesta sekä apua SCIP-ilmoituksien tekemiseen.