About the author admin

KemiDigi etenee ja käyttöönotto lähenee

KemiDigi etenee ja käyttöönotto lähenee

KemiDigi-hanke (kemikaalitietojen digitaalinen hallinta) kerää yhteen kemikaaleihin liittyvät tiedot ja yksinkertaistaa yritysten ilmoitusvelvollisuuksia kemikaaleihin liittyen. Järjestelmän kautta yritykset tekevät muun muassa markkinoille saattamistaan kemikaaleista kemikaali-ilmoitukset ja ylläpitävät lupa- ja valvonta-asioihin tarvittavia kemikaaliluetteloita. Myös kemikaalilaitosten toiminnantason määritykseen (kemikaaliturvallisuuslaki) käytettävä suhdelukulaskuri siirtyy KemiDigiin kemikaaliluetteloiden yhteyteen. 

KemiDigin pilotointi on yritysten osalta päättynyt 

KemiDigin pilotointi tehtiin kahdessa osassa. Kesän aikana yritykset testasivat kemikaali-ilmoituksen toimittamista KemiDigin kautta. Lokakuussa toteutettiin kemikaaliluettelon testaus. Yritysten kommentit piloteista ovat kannustavia ja palaute hyödyllistä. Yrityksiltä on saatu hyviä huomioita ja kehitysideoita KemiDigistä. 

KemiDigin käyttöönotto 

KemiDigi otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella kahdessa osassa. Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen alkaa helmikuussaja kemikaaliluettelotoiminnallisuus huhtikuussa 2019. 

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruuta vuodelta 2018 ei toteuteta tällä kertaa maaliskuun alussa, vaan KemiDigin kautta myöhemmin kerrottavana ajankohtana. 

KemiDigin käyttöönoton vuoksi nykyinen kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse kemikaalituoterekisteriiin päättyy 30.11.2018. Tämän jälkeen ilmoituksia voi toimittaa KemiDigiin helmikuussa 2019. Marraskuun loppuun mennessä toimitetut kemikaali-ilmoitukset siirretään vanhasta järjestelmästä KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat yritysten käytettävissä. 

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot siirretään pääsääntöisesti KemiDigiin alkuvuoden aikana. Näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun toiminnanharjoittajat kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa. Poikkeuksena ovat kemikaaliluettelot, joilla ei ole vielä CLP-asetuksen mukaisia luokituksia. 

Ohjeistusta KemiDigistä ja sen käytöstä tarjotaan eri muodoissa ennen sovelluksen käyttöönottoa. Luvassa on kirjallisia ohjeita, videoklippejä ja livetilaisuuksia. 

Lisätietoja: 

KemiDigi: https://tukes.fi/kemidigi. Projektipäällikkö Minna Valtavaara (minna.valtavaara(at)tukes.fi) 

Kemikaalituoterekisteri: tuoterekisteri(at)tukes.fi 

Chementors tapasi elinkeinoministeri Lintilän Vietnamissa

Chementors tapasi elinkeinoministeri Lintilän Vietnamissa

Chementors Oy sai kunnian osallistua ”We Love Finland”- tapahtumaan Ho Chi Minh Cityssä, Vietnamissa torstaina 18. lokakuuta. Business Finlandin organisoiman illan keskipisteessä oli elinkeinoministeri Mika Lintilä delegaatioineen. Ministerin lisäksi paikalle oli kutsuttu Vietnamissa toimivia suomalaisia yrityksiä, sekä heidän paikallisia yhteistyökumppaneitaan. Illan päällimmäinen puheenaihe oli tuore uutinen, joka vahvisti Euroopan Unionin ja Vietnamin saaneen päätökseen neuvottelut kauppa- ja investointisopimuksista. EU–VIETNAM- sopimukset luonnollisesti vahvistavat osapuolten välisiä kauppasuhteita ja tukevat Vietnamin positiivista trendiä niin talouden kuin yleisen kehityksenkin osalta. Sopimuksissa on myös vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutokseen liittyen.

Määttä Lintilä 1 800x600

Global Chemical Safety Provider

In discussion with Minister Mika Lintilä (on the right), CEO of Chementors Ltd Jani Määttä emphasized Chementors having a significant role regarding to Vietnam–EU trade. Chementors helps Vietnamese exporting industry to comply with the strict chemical legislation of the EU and thereby secure the smooth export process.

CLP-asetuksen uusien muutosten vaikutukset kaupalle ja teollisuudelle

CLP-asetuksen uusien muutosten vaikutukset kaupalle ja teollisuudelle

CLP- asetus (”Classification, Labelling and Packaging”) on Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön asetus N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. EU:n asetuksia päivitetään säännöllisesti ja niiden muutokset vaikuttavat tässä tapauksessa käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä pakkausmerkintöihin, joiden uusiminen aiheuttaa kustannuksia. Väärin ajoitetut, tai liian isot tuote-etikettitilaukset, voivat aiheuttaa isojakin taloudellisia menetyksiä.

CLP- asetuksen kahdeksas tekninen mukautus (EU) 2016/918, on tullut voimaan 01.02.2018 alkaen ja se sisältää muutoksia luokituskriteereissä sekä vaara- ja turvalausekkeissa. Tämän vuoksi kemikaalien luokittelijoiden olisi tärkeää päivittää tietonsa tämän muutoksen osalta ja toimia sen mukaisesti.

On selvää, että CLP -asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja tuote-etiketit ovat tärkeä osa yrityksen imagoa ja brändiä. Chementors Oy laatii käyttöturvallisuustiedotteet brändättyinä ja laadukkaina ”käyntikortteina”. Myös tuote-etikettien sisällön vastatessa täysin käyttöturvallisuustiedotetta asiakasmielikuvat toimittajista paranevat huomattavasti.

CLP- asetukseen tehtiin huomattava muutos myös maaliskuussa 2017, kun siihen lisättiin liite VIII (EU) 2017/542. Liitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan Unionin alueella toimiville kansallisille myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot, jotta vältytään aiemmin esiintyneiltä seosten tunnistamiseen liittyviltä ongelmilta, jotka aiheuttivat epäselviä tilanteita mm. potilaiden hoidossa.  Liite VIII kasvattaa seoksista annettavien tietojen määrää verrattuna kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin. Uusi ilmoitus sisältää tiedot myös vaarattomiksi luokitelluista ainesosista, mikäli niiden pitoisuus on vähintään 1%. Sen lisäksi uudessa ilmoituksessa tulee olla tieto pakkaustyypistä ja -koosta. Euroopan Kemikaalivirasto valmistelee tämän ilmoituksen tekemiseksi sähköistä portaalia. Lisätietoa portaalin vaiheista löytyy täältä.

Liite velvoittaa merkitsemään myös ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI -Unique Formula Identifier”) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on tunniste, jonka avulla seos voidaan tunnistaa luotettavasti. UFI -tunnisteen voi käydä luomassa sähköisesti Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla osoitteessa: https://ufi.echa.europa.eu/. Sivusto on saatavilla myös suomenkielisenä pudotusvalikosta.

Huomionarvoista on, että liitteeseen VIII liittyvät velvollisuudet sovelletaan käyttöön kolmen eri siirtymäajan puitteissa. Lisävelvollisuudet koskevat kuluttajatuotteita 01.01.2020 alkaen, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita 01.01.2021 alkaen ja teollisuustuotteita 01.01.2024 alkaen. Mikäli seoksen markkinoille saattaja on kuitenkin tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen määräpäivään mennessä, siirtymäaikaa on 01.01.2025 asti. Tämä edellyttää, ettei seosta ole muutettu siirtymäajan puitteissa.

Chementors Oy huomioi tulevat muutokset jo tämän päivän suunnittelutyössä asiakkaidensa kanssa.

Miten voimme kehittää toimintaamme?

Miten voimme kehittää toimintaamme?

Täyttämällä toiveitanne Chementors luo teille parempaa kannattavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kehitimme mielipiteidenne kuunteluun kyselyn, joka antaa meille tietoa tämän hetken yhteistyömme tilasta. Toivomme, että autatte meitä kehittämään toimintaamme siten, että
saatte Chementorsista parhaan hyödyn itsellenne.

Tämä linkki vie teidät kyselyyn, jonka täyttäminen vie vain viitisen minuuttia ja joka voi säästää aikaanne tulevaisuudessa monin verroin enemmän tehokkaamman ja paremman palvelumme ansiosta.

Kiitos etukäteen panoksestanne yhteistyömme parantamiseksi! Vastaattehan 15.4.2018 mennessä.

Toimitusjohtaja
Jani Määttä

Inspectors find phthalates in toys and asbestos in second-hand products

Inspectors find phthalates in toys and asbestos in second-hand products

In an EU/EEA-wide project of ECHA’s Enforcement Forum, inspectors found hundreds of consumer products with illegal amounts of restricted chemicals. Every fifth toy inspected contained high levels of restricted phthalates.

Helsinki, 13 February 2018 – The project report shows a relatively high number of products on the European market containing chemicals that are restricted under REACH. Inspectors in 27 European countries checked 1 009 mixtures, 4 599 articles and 17 substances. Overall, out of 5 625 targeted product checks, 18 % did not comply with the restrictions.

The most frequent breaches were: phthalates in toys (20 % of inspected toys contained Bis(2-ethylhexyl) (DEHP), Dibutyl phthalate (DBP) or Benzyl butyl phthalate (BBP) at levels above those permitted), cadmium in brazing fillers (14 %) and asbestos fibres in products (14 %). The products containing asbestos – for example, catalytic heaters, thermos flasks, brake pads – were mostly second-hand and probably produced before the restrictions prohibiting the sale of products containing asbestos came into force.

Inspectors also found high concentrations of chromium VI in leather articles (13 % of the tested products) and cadmium in jewellery (12 %).

Overall, most of the breaches were found with products, which had origins that could not be identified (39 % of such products did not comply), followed by products imported from China (17 %).

The report highlights the companies’ responsibility to get information on the chemical composition of their products from their suppliers. This may also include proactively testing the products and making agreements between suppliers so that the chemical composition complies with the chemicals legislation. The enforcement authorities will continue enforcing REACH restrictions by analysing further products on the market.

This article was authored and published by ECHA. Find the original article from here.

Chementors starttaa vuoteen 2018 osallistumalla COSME Tech 2018- messuille Tokiossa, Japanissa 25.-26.01.

Chementors starttaa vuoteen 2018 osallistumalla COSME Tech 2018- messuille Tokiossa, Japanissa 25.-26.01.

Chementors aloittaa vuoden 2018 osallistumalla ensimmäistä kertaa Japanin COSME Tech 2018- messuille, 25.-26.01.2018. Messuille kokoontuu Japanin ja Aasian tärkeimmät kosmetiikkayritykset esittelemään raaka-aineitaan ja uusimpia innovaatioitaan. Chementors tapaa messumatkan yhteydessä myös yhteistyökumppaninsa JEMAIn. Vierailu on odotettu, sillä kaksi edellistä tapaamista ovat olleet Suomessa. Mikäli olet kiinnostunut tapaamaan meidät messuilla, niin ota yhteyttä: antti.aalto@chementors.eu tai jani.maatta@chementors.fi. Olemme paikalla messuilla ja esittelemme mielellämme Chementorsin palveluita.

 

Lisää tietoa messuista löydät täältä.

 

image001

Tuore yhteistyökumppanimme Japanista

Tuore yhteistyökumppanimme Japanista

Chementorsilla on ilo julkistaa tuore yhteistyökumppanimme Japanista. The Japan Environmental Management Association for Industry (JEMAI) on julkinen yhtiö, jonka jäseninä on noin 700 yritystä. JEMAI perustettiin vuonna 1962, jolloin teollisuussaasteista tuli vakavasti otettava uhka Japanissa. Tällä hetkellä JEMAI palvelee laajalla rintamalla japanilaisia teollisuusyrityksiä ympäristönsuojeluun liittyvissä sääntö- ja lakiasioissa. Chementorsilla on ollut kunnia isännöidä JEMAIn henkilökuntaa Raision toimipisteessä, heidän vieraillessaan Suomessa. Tapaamisten miellyttävä ilmapiiri on omiaan syventämään rehtiä ja reilua partnerisuhdetta, jolla autamme japanilaisia yrityksiä täyttämään EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimat pykälät.

logo en